Monday, April 21, 2014

The Handsome Siblings Ep 10 of 40

Title : The Handsome Siblings / Dendam Kesumat /
Juara-Juara Kembar
Episode : 40
Subtitle : Malay


Cast :
Dicky Cheung as Bilis Wira
Nicholas Tse as Puspa Wira
Fan Bing Bing as Tie Xin Lan
Yuan Quan as Su Ying
Bai Xue as Murong Kesembilan
Wu Qing Ze as Yan Nantian
Kong Lin as Puteri Rembulan
Ni Jing Yang as Puteri Bintang
Yang Xue as Uda Jed / Jiang YuyanEP 01 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 02 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 03 [ Part 1 | Part 2 ]                
EP 04 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 05 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 06 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 07 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 08 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 09 [ Part 1 | Part 2 ]                 
EP 10 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 11 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 12 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 13 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 14 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 15 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 16 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 17 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 18 [ Part 1 | Part 2 ]   
EP 19 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 20 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 21 [ Part 1 | Part 2 ]                 
EP 22 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 23 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 24 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 25 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 26 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 27 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 28 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 29 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 30 [ Part 1 | Part 2 ] 
EP 31 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 32 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 33 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 34 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 35 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 36 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 37 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 38 [ Part 1 | Part 2 ]      EP 39 [ Part 1 | Part 2 ]
EP 40 [ Part 1 | Part 2 ]

No comments:

Post a Comment